Image default
Công nghệ

Kết nối phần mềm hóa đơn điện tử với TCT?

Làm thế nào để có thể kết nối phần mềm hóa đơn điện tử với Tổng cục Thuế chính là câu hỏi mà nhiều doanh nghiệp quan tâm nhất hiện nay. Đặc biệt trong bối cảnh thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần, câu hỏi này càng khiến các doanh nghiệp tìm hiểu hơn bao giờ hết.
Theo quy định tại Thông tư 32/2011/TT-BTC quy định: Chỉ doanh nghiệp sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử có mã xác thực của Tổng cục Thuế theo quyết định 1209/QĐ-BTC thì mới kết nối tới hệ thống https:laphoadon.gdt.gov.vn/
Tuy nhiên, đến Thông tư 68/2019/TT-BTC lại quy định:
Kết nối trực tiếp từ doanh nghiệp:
–        Tổng cục Thuế lựa chọn các doanh nghiệp sử dụng hóa đơn số lượng lớn, có hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu về định dạng chuẩn dữ liệu.
–        Doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có tổ chức mô hình CÔng ty mẹ – con, có xây dựng hệ thống quản lý dữ liệu hóa đơn tập trung tại Công ty mẹ
–        Yêu cầu kỹ thuật: kênh thuê riêng hoặc kênh MPLS VPN Layer 3, gồm 1 kênh truyền chính và 1 kênh truyền dự phòng. Mỗi kênh truyền có băng thông tối thiểu 5 Mbps
Kết nối gián tiếp: Thông qua Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
Vậy, Thông tư 68/2019/TT-BTC quy định những điều kiện gì đối với tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử?
Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:
Về chủ thể: Có kinh nghiệm trong việc xây dựng giải pháp công nghệ thông tin và giải pháp trao đổi dữ liệu điện tử giữa các tổ chức, cụ thể:
– Có tối thiểu 05 năm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
– Đã triển khai hệ thống, ứng dụng công nghệ thông tin cho tối thiểu 10 tổ chức.
– Đã triển khai hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử giữa các chi nhánh của doanh nghiệp hoặc giữa các tổ chức với nhau.
Về tài chính: Có cam kết bảo lãnh của tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam với giá trị trên 5 tỷ đồng để giải quyết các rủi ro và bồi thường thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ.
 Về nhân sự:
– Có tối thiểu 20 nhân viên kỹ thuật trình độ đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin, trong đó có nhân viên có kinh nghiệm thực tiễn về quản trị mạng, quản trị cơ sở dữ liệu.
– Có nhân viên kỹ thuật thường xuyên theo dõi, kiểm tra 24h trong ngày và 7 ngày trong tuần để duy trì hoạt động ổn định của hệ thống trao đổi dữ liệu điện tử và hỗ trợ người sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử.

>> Máy chủ là gì và những điều nên biết về máy chủ

>> Chuyển nhượng văn phòng công chứng diễn ra như thế nào?
Về kỹ thuật:
– Có hệ thống thiết bị, kỹ thuật, quy trình sao lưu dữ liệu tại trung tâm dữ liệu chính theo quy định tại mục d, khoản 1 Điều 32 của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP.
– Có hệ thống thiết bị, kỹ thuật dự phòng đặt tại trung tâm dự phòng cách xa trung tâm dữ liệu chính tối thiểu 20km sẵn sàng hoạt động khi hệ thống chính gặp sự cố.
– Kết nối trao đổi dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế phải đáp ứng yêu cầu:
+ Kết nối với cơ quan thuế thông qua kênh thuê riêng hoặc kênh MPLS VPN Layer 3, gồm 1 kênh truyền chính và 2 kênh truyền dự phòng. Mỗi kênh truyền có băng thông tối thiểu 10 Mbps.
+ Sử dụng dịch vụ Web (Web Service) hoặc Message Queue (MQ) có mã hóa làm phương thức để kết nối.
+ Sử dụng giao thức SOAP để đóng gói và truyền nhận dữ liệu

Leave a Comment