Image default
Công nghệ

Hướng dẫn DN cách kê khai hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót

Hóa đơn GTGT là một loại hóa đơn rất quan trọng đối với doanh nghiệp bởi đây là loại hóa đơn có giá trị về mặt pháp lý, tách riêng giá trị thực của hàng hóa và phần giá trị tăng thêm. Ngoại trừ trường hợp hóa đơn điện tử không hợp lệ, trường hợp hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót cũng hoàn toàn có thể xảy ra khi kế toán bận quá nhiều công việc mà dẫn đến thiếu sót. Ở trường hợp này, kế toán quên chưa thực hiện kê khai hóa đơn GTGT trong kỳ thì sẽ được hiện bổ sung vào thời điểm nào? Những lưu ý khi tiến hành kê khai bổ sung là gì? Mời quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết sau đây để rõ hơn chi tiết.

1. Kê khai bổ sung những hóa đơn bỏ sót

Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Nếu doanh nghiệp, kế toán phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì có thể thực hiện kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế

Người nộp thuế phải khai chính xác, trung thực, đầy đủ các nội dung trong tờ khai thuế và nộp đủ các chứng từ; tài liệu quy định trong hồ sơ khai thuế với CQT.

hóa đơn VAT

Trường hợp sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được điều chỉnh, khai bổ sung hồ sơ khai thuế. Hồ sơ khai thuế bổ sung, điều chỉnh được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.

Thuế giá trị gia tăng đầu vào phát sinh trong kỳ nào thì phải được kê khai, khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của kỳ đó, không phân biệt đã xuất dùng hay còn để trong kho.

Nếu doanh nghiệp phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Như vậy, ta có thể thấy rằng những hóa đơn đầu vào bỏ sót được kê khai bổ sung vào kỳ sau, được kê khai bổ sung trước khi cơ quan thuế có quyết định kiểm tra, thanh tra tại doanh nghiệp.

Trường hợp phát hiện ra sai sót dẫn đến phát sinh số thuế GTGT phải nộp, kế toán có thể thực hiện kê khai bổ sung các hóa đơn bị bỏ sót trong kỳ vào kỳ kê khai sau để có thể làm giảm số thuế phải nộp hoặc không phải nộp thuế GTGT.

Các công cụ cần chuẩn bị để nộp tờ khai thuế qua mạng

Sử dụng phần mềm HTKK mới nhất để lập tờ khai thuế

2. Kê khai bổ sung những hóa đơn bỏ sót trong kỳ đã kiểm tra, thanh tra thuế

Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra; nếu người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp và được kiểm tra, thanh tra (liên quan đến thời kỳ, phạm vi kiểm tra, thanh tra) còn sai sót thì người nộp thuế được tự khai bổ sung, điều chỉnh; việc xử lý căn cứ chế độ quy định và nguyên nhân khách quan, chủ quan của việc khai sót, chưa đúng phải điều chỉnh”.

Theo quy định trên, những hóa đơn bỏ sót trong kỳ đã được kiểm tra, thanh tra, vẫn được kê khai bổ sung nếu phát hiện những sai sót mới hoặc tìm ra nguyên nhân sai sót phù hợp với việc kê khai bổ sung.
 

Leave a Comment