Image default
Internet

ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TRÒ CHƠI TRÊN MẠNG

Thời đại công nghệ 4.0 ngày càng phát triển, sức mạnh của công nghệ ngày càng được thể hiện rõ thì con người đã dùng những sức mạnh đó tạo ra những phương thức giải trí bằng cách sử dụng công nghệ cao. Trò chơi điện tử là một sản phẩm điển hình rõ rệt nhất, tuy nhiên để kinh doanh được thì cần phải có đủ điều kiện đáp ứng theo quy định của nhà nước.

Đối với trò chơi có sự tương tác giữa rất nhiều người chơi với nhau qua hệ thống máy chủ của trò chơi( gọi tắt là G1) thì doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện:

1, Giấy phép được cung cấp dịch vụ trò chơi G1 trên mạng:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của nhà nước, có đầy đủ giấy phép kinh doanh và đăng ký ngành nghề kinh doanh trò chơi trực tuyến.

– Đã đăng ky được tên miền sử dụng cung cấp dịch vụ;

– Có đủ điều kiện về kỹ thuật, năng lực tài chính, có tổ chức, nhân sự phù hợp với quy định;\

– Có biện pháp để bảo vệ an ninh thông tin và bảo đảm an toàn thông tin.

2. Quyết định phê duyệt nội dung của trò chơi G1:

– Có Giấy phép cung cấp trò chơi điện tử  còn thời hạn tối thiều là một năm;

– Nội dung, kịch bản của trò chơi đáp ứng các yêu cầu tại khoản 3 điều 32 Nghị định 72/2013/NĐ-CP

– Đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật, nghiệp vụ khi cung cấp trò chơi theo quy định của Bộ thông tin và truyền thông.

Đối với công ty cung cấp các trò chơi điện tử chỉ có sự tương tác giữa người chơi game với hệ thống máy chủ trò chơi của công ty(gọi tắt là G2); trò chơi có sự tương tác giữa nhiều người với nhau trong nhưng không có bất kỳ sự tương tác nào với hệ thống máy chủ trò chơi của công ty(gọi tắt là G3); trò chơi điện tử được tải về qua mạng, không có bất kỳ sự tương tác nào giữa người chơi với nhau và giữa ng chơi với hệ thống máy chủ của công ty(gọi tắt là G4) thì công ty cần đăng ký dịch vụ trò chơi G2,G3,G4 trên mạng.

Điều kiện cung cấp dịch vụ trò chơi điện tự:

– Là doanh nghiệp được thành lập đúng theo quy định, có đăng ký nghành nghề kinh doanh trò chơi trực tuyến.

– Đã đăng ký được tên miền để sử dụng cung cấp dịch vụ trò chơi trực tuyến.

– Có đủ khả năng tài chính, tổ chức nhân sự, kỹ thuật phù hợp với quy mô trò chơi.

– Có biện pháp bảo đảm cho thông tin người chơi và an ninh thông tin.

Như vậy  những doanh nghiệp cung cấp trò chơi cần phảm đảm bảo cung cấp đầy đủ các điều kiện nêu trên khi kinh doanh và duy trì các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

Nếu như bạn có nhu cầu đăng ký doanh nghiệp để kinh doan trò chơi xin vui lòng liên hệ với Văn Phòng Luật Sư Kết Nối để được tư vấn miễn phí 

Trân trọng ! 

Xem thêm:

Leave a Comment