Image default
Tin tức

Khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn xuất sai thời điểm

Việc xuất hóa đơn sai thời điểm là việc mà nhiều kế toán mắc phải và tưởng chừng không nghiêm trọng. Tuy nhiên xuất hóa đơn sai thời điểm sẽ dẫn đến một số mức phạt không mong muốn đối với doanh nghiệp. Ngoài việc tìm hiểu sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào, thời điểm xuất hóa đơn là gì thì kế toán cũng nên tham khảo những lưu ý đối với hóa đơn xuất sai thời điểm. Hóa đơn xuất sai thời điểm có được khấu trừ thuế GTGT đầu vào không? Có được đưa vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN không? Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc trên.

Đối với hóa đơn xuất sai thời điểm thì doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, bị xử phạt vi phạm lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BTC. Công ty được khai bổ sung hồ sơ khai thuế vào kỳ khai thuế hoàn thành cung cấp dịch vụ nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở.

Đối với bên mua hàng hóa dịch vụ, nếu việc mua hàng hóa, dịch vụ đúng với thực tế, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 8 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC thì được khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định. (Thông tin tham khảo tại Công văn 74116/CT-TTHT ngày 02/12/2016 của Cục Thuế Hà Nội).

thuế GTGT

Theo công văn 2104/TCT-KK của Tổng cục Thuế thì trường hợp ban quản lý dự án xây dựng phòng thí nghiệm Dioxin mua hàng từ các nhà cung cấp trang thiết bị, vật tư sử dụng để nghiên cứu do nguyên nhân khách quan làm chậm thanh toán tiền hàng dẫn đến nhà cung cấp không xuất hóa đơn GTGT khi giao hàng hoặc thanh lý hợp đồng thì Ban quản lý được kê khai, hoàn thuế đối với những hóa đơn GTGT hàng hóa mua vào do người bán lập sai thời điểm (điều kiện là hóa đơn này có đủ điều kiện khấu trừ theo quy định).

Nếu DN mua hàng hóa dịch vụ mà bên bán lập hóa đơn không đúng thời điểm quy định tuy nhiên việc mua hàng hóa dịch vụ đúng với thực tế, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ, đồng thời các hóa đơn này đã được bên bán kê khai, nộp thuế đầy đủ, số tiền thuế GTGT tại các hóa đơn GTGT là thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa chịu thuế của DN thì DN được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Qua xác minh nếu cơ quan thuế phát hiện doanh nghiệp không đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên thì DN không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn xuất sai thời điểm này.

Nếu sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, DN phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được phép bổ sung hồ sơ khai thuế trước khi cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở của doanh nghiệp.

Hướng dẫn DN cách kê khai hóa đơn GTGT đầu vào bị bỏ sót

Các công cụ cần chuẩn bị để nộp tờ khai thuế qua mạng

Hóa đơn xuất sai thời điểm có được đưa vào chi phí không? Nếu doanh nghiệp có các hồ sơ, tài liệu bao gồm: báo giá, hợp đồng kinh tế và biên bản bàn giao thì cơ quan thuế sẽ kiểm tra thực tế việc mua bán hàng hóa của DN để có cơ sở hướng dẫn DN tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với số hóa đơn xuất sai thời điểm nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định và phối hợp với cơ quan thuế quản lý nhà cung cấp để xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm (Thông tin tham khảo tại Công văn 2731/TCT-CS của Tổng cục Thuế gửi Cục thuế tỉnh Hà Nam).

Theo những thông tin trên, đối với hóa đơn xuất không đúng thời điểm thì:

– Bên mua: Hóa đơn lập sai thời điểm sẽ được đưa vào chi phí khi tính thuế TNDN và kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào với điều kiện việc mua bán là đúng với thực tế, có hóa đơn chứng từ đầy đủ, bên bán đã kê khai và nộp thuế đầy đủ.

– Bên bán sẽ bị xử phạt về hành vi lập hóa đơn sai thời điểm với mức phạt từ 4 đến 8 triệu đồng.

Leave a Comment