Tin tức

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN dành cho người làm việc nhiều nơi

Một thực tế hiện nay là nhiều cá nhân làm việc cùng một lúc tại nhiều công ty khác nhau, vậy, đối với những trường hợp này sẽ phải tính thuế TNCN như thế nào? Cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể cách tính trong bài viết dưới đây để hỗ trợ kê khai quyết toán thuế TNCN một cách hiệu quả.

Theo quy định của pháp luật, các cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương, khi làm việc tại nhiều nơi thì số thuế thu nhập cá nhân có thể được tính theo các cách khác nhau tùy thuộc vào thời gian ký hợp đồng lao động.

Đối hợp đồng lao động ký kết từ 3 tháng trở lên, tại Điểm b, khoản 1, điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC về khấu trừ thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đã có những quy định: cụ thể như sau:

thuế TNCN

“b.1) – Đối với cá nhân cư trú ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi. b.2) – Đối với cá nhân cư trú ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc HĐLĐ thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.”

Như vậy, đối với những cá nhân cư trú ký Hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi, nhiều đơn vị công tác thì sẽ tiến hành tính thuế theo biểu thuế lũy tiền từng phần (Biểu thuế lũy tiến từng phần bao gồm 7 bậc thuế với 7 mức thuế suất tương ứng từ 5% – 35%).

Bên cạnh đó, theo quy định tại điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC, số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp được xác định theo công thức sau: Thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất. Trong đó: Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Các khoản giảm trừ.

Theo điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC, mức giảm trừ cũng đã được quy định rõ ràng và cụ thể.
Đối với hợp đồng lao động của cá nhân dưới 3 tháng, thì tại Điểm i, khoản 1, điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC đã có những quy định cụ thể như sau:

https://wikicongnghe.net/huong-dan-dang-ky-dong-thoi-ca-2-dich-vu-tren-thue-dien-tu-etax/

“Tiến hành khấu trừ thuế đối với một số trường hợp cá nhân khác. Đối với các tổ chức, cá nhân trả tiền thù lao, tiền công, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký Hợp đồng lao động hoặc ký Hợp đồng lao động dưới 3 tháng và có tổng mức trả thu nhập cho các nhân từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân”.

Như vậy, người lao động có thu nhập từ nhiều nơi (thường làm việc cho 2 công ty), trong đó có nơi không ký HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ dưới 3 tháng mà có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì bị khấu trừ 10% trên thu nhập (cá nhân có thu nhập từ nhiều nơi thì không được làm cam kết để tạm thời không bị khấu trừ).
https://wikicongnghe.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *